امتیاز بین 4.5 تا 5

پیمان کریمی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

پیمان کریمی

سابقه همکاری: 20 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 180 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4.5 از 5
حق مشاوره: ساعتی 100 هزار تومان
... پروفایل مشاور
محمود استقلال | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

محمود استقلال

سابقه همکاری: 45 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 200 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4.50 از 5
حق مشاوره: ساعتی 255 هزار تومان
... پروفایل مشاور