توسعه بازار

مجید عقلایی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

مجید عقلایی

سابقه همکاری: 56 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 450 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4.5 از 5
حق مشاوره: ساعتی 150 هزار تومان
... پروفایل مشاور