حقوقی و مالکیت فکری

فاطمه منتظری | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

فاطمه منتظری

سابقه همکاری: 5 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 50 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4 از 4.5
حق مشاوره: ساعتی 150 هزار تومان
... پروفایل مشاور