مجید منوچهری | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

گواهی‌نامه‌ها و افتخارات

 • مقطع دکتری رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت منابع انسانی از هلسینکى فنلاند
 • کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار MBA

سوابق کاری

 • مشاور استارآپ ها و شرکت های دانش بنیان
 • مدیر توسعه منابع انسانی شرکت QPR فنلاند
 • سرپرست توسعه منابع انسانی شرکت علی بابا
 • مشاور منابع انسانی در وزارت دفاع و شرکت های تابعه-رئیس کارگروه تخصصی تحقیقات منابع انسانی هلدینگ اتکا
 • کارشناس آموزش و توسعه شرکت صبا -مجری انحصاری کارت تخفیف الکترونیکی ایران )همکاری با بانک تجارت(

حوزه‌های تخصصی مشاور

در صورتی که یکی از موارد زیر، مسأله‌ی مورد نظر شماست، این مشاوره برای شما مفید خواهد بود:

مشاوره منایع انسانی و آسیب شناسی

 • تحلیل و طراحی شغل
 • مدیریت برنامه ها و پروژه‌های آموزش وتوسعه منابع انسانی در شرکت‌ها
 • شناسایی ویژگی‌های غیر فنی نیروهای جدید و مورد نیاز شرکت
 • انتخاب، مصاحبه و ارزیابی افراد و جذب نیروی انسانی جدید

مدیریت

150 تا 200 ساعت مشاورهامتیاز بین 4 تا 4.5حق مشاوره بین 115 تا 125 هزار تومانمشاوره منایع انسانی و آسیب شناسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.