برای بهبود کسب‌و‌کار خود به یک مشاوره اثربخش نیاز دارید؟

فرصت استفاده از مشاوران برترِ اپوایزر را در حاشیه مجمع اقتصاد نانو از دست ندهید!

مشاوران روز اول

_
سامان پاینده پور | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

سامان پاینده‌پور

مشاوره تامین مالی و سرمایه‌پذیری
سابقه همکاری: بیش از 100 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 600 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4 از 5
حق مشاوره: ساعتی 130 هزار تومان رایگان
سامان پاینده پور | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

سامان پاینده‌پور

مشاوره تامین مالی و سرمایه‌پذیری
سابقه همکاری: بیش از 100 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 600 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4 از 5
حق مشاوره: ساعتی 130 هزار تومان رایگان
سینا پورمحمدیان | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

سینا پورمحمدیان

مشاوره دیجیتال مارکتینگ
سابقه همکاری: بیش از 15 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 50 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4 از 5
حق مشاوره: ساعتی 115 هزار تومان رایگان
سعید صادق‌‌پور | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

سعید صادق‌پور

مشاوره مدیریت، استراتژی و توسعه کسب و کار
سابقه همکاری: بیش از 100 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 600 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4.50 از 5
حق مشاوره: ساعتی 150 هزار تومان رایگان

مشاوران روز دوم

_
فاطمه منتظری | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

فاطمه منتظری

مشاوره حقوقی کسب و کار
سابقه همکاری: بیش از 15 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 100 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4 از 5
حق مشاوره: ساعتی 150 هزار تومان رایگان
حسام الدین خاجی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

حسام‌الدین خاجی

مشاوره بازاریابی و فروش
سابقه همکاری: بیش از 50 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 300 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4.50 از 5
حق مشاوره: ساعتی 250 هزار تومان رایگان
اشکان ایرانشاهی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

اشکان ایرانشاهی

مشاوره روش‌های مذاکره با سرمایه گذار
سابقه همکاری: بیش از 20 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 150 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4 از 5
حق مشاوره: ساعتی 150 هزار تومان رایگان
مهدی شهابی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کاری | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

اپوایزر

کارشناسان پلتفرم اپوایزر
آشنایی با پیشخوان مشاوره کسب‌و‌کار
آشنایی با دوره‌های آموزشی پیشِ رو
جذب مشاوران و مدرسان حوزه کسب‌و‌کار
رایگان