دوره قراردادهای حقوقی در استارتاپ

فیلتر بر اساس دسته بندی

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-20%

انواع قراردادهای حقوقی استارتاپی

6 درس
8 ساعت
پیشرفته

توسعه و رشد استارتاپ‌ها در کنار پیچیدگی‌های فنی و مدیریتی …

-20%

بایدها و نبایدهای قانونی استارتاپ

13 درس
8 ساعت
همه سطح‌ها

توسعه و رشد استارتاپ‌ها در کنار پیچیدگی‌های فنی و مدیریتی …