دوره مباحث مالی

تمام درس های مباحث مالی

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-20%

ارزش‌گذاری دانش فنی

12 درس
3.8 ساعت
همه سطح‌ها

بطور کلی هر کسب و کاری مالک سه نوع دارایی …

-20%

مالیات و بیمه؛ رقبای ناپیدای کسب‌وکار

12 درس
متوسط

دم آگاهی در خصوص تکالیف قانونی در خصوص بیمه و …